Centrum tenisowe sobota
Studenci będą się szkolić w CTS

Studenci będą się szkolić w CTS

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego prof. Jerzy Smorawiński i właściciel Centrum Tenisowego Sobota, prezes zarządu spółki Poz Bruk, Tomasz Nowicki podpisali umowę o współpracy.

Dzięki porozumieniu studenci będą mieli możliwość trenowania kilku dyscyplin sportowych w bardzo dobrych warunkach. Na obiektach CTS studenci będą mogli szkolić się w takich dyscyplinach jak: tenis, squash, beach tenis i speed badminton.

– Podpisana umowa ma znacznie przekrojowe - mówi prof. Jerzy Smorawiński, rektor AWF.– Dzięki niej studenci będą mogli trenować w doskonałych warunkach. Umowa przewiduje także organizację kompleksowych konferencji naukowo-dydaktycznych i szkoleniowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym wspólnie z Polskim Związkiem Tenisowym i Centrum Tenisowym Sobota.

Infrastruktura Centrum Tenisowego Sobota spełnia najwyższe standardy wśród obiektów tego typu w Polsce.

- Jesteśmy zainteresowani szkoleniem nowych kadr i pozyskiwaniem zaangażowanej i uzdolnionej sportowo młodzieży oraz upowszechnianiem takich dyscyplin jak speed badminton oraz squash  - dodaje Tomasz Nowicki, prezes zarządu spółki Poz Bruk. MŁ

 

Na zdjęciu od lewej: Tomasz Nowicki, prezes zarządu spółki Poz Bruk i prof. Jerzy Smorawiński, rektor AWF

FOT. AWF

Wróć do spisu aktualności